اتاقم

خب این چه موجود مونثیه اخه خب!!!25دقیقه اخه این چه وضعشه!!!!

موجودی هستم که وسط ورزش و عرقو و خیس دوست عزیز زنگ میزنه که فَری بریم بیرون تا نیم ساعت دیگه بیام دنبالت؟میگم بریم عزیزم.
و من حموم میرم خشک میشم لباس انتخاب میکنم و میپوشم و ارایش میکنم و وقتی دوست عزیز5دقیقه هم زودتر میرسه من کاملا حاضر حتی سرکوچم!!!

   + ف ; ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٢ دی ،۱۳٩۳
comment نظرات ()