خب این چه موجود مونثیه اخه خب!!!25دقیقه اخه این چه وضعشه!!!!

موجودی هستم که وسط ورزش و عرقو و خیس دوست عزیز زنگ میزنه که فَری بریم بیرون تا نیم ساعت دیگه بیام دنبالت؟میگم بریم عزیزم.
و من حموم میرم خشک میشم لباس انتخاب میکنم و میپوشم و ارایش میکنم و وقتی دوست عزیز5دقیقه هم زودتر میرسه من کاملا حاضر حتی سرکوچم!!!

/ 3 نظر / 12 بازدید
تختخواب خدا

دروغهههههههه[گریه] دیدم که میگم اصن نداریم به این برکت نداریمممممم [گریه][گریه] ای ملت دلم پره از بس که کاشته شدم دم در .. از بس که علاف شدم .. از بس که منتظر موندم .. [گریه][گریه] ای خدااااا بیا منو بخوررررر [گریه]

تیفانی

من به عنوان یه موجود مونث عرض میکنم، خیلی خفن بود حرکتت... من تو اون حالت کمِ کم یه ساعت وقت میخوام برا دوش گرفتن و حاضر شدن، بازم هول هولکی کارامو انجام میدم آخراش! :دی