میترسم زندگیم غیر عادی بشه،شایدم میترسم زندگیم عادی بشه

غیر عادی ترین چیز دنیاس این که یکی به من بگه لباس گرم بپوش و نهار بخور و با قطار برو یه ساعت راه رو هم،یا بیرون وانستا سرده.من فلان جا میرم ،رسیدی دانشگا؟،اینجا سرده قبل اینکه برسی بگو یکی بیاد دنبالت،نمیترسی تنها بری،نمیترسی بالا تنها میخوابی وهزار تا چیز دیگه!

/ 5 نظر / 17 بازدید
Lancer

اینجوری که تو گفتی که نصف چیزا برات غیر عادیه!

تختخواب خدا

پس یه عمریه داریم غیر عادی زندگی می کنیم و خودمون خبر نداریم :)