احساس خوب کمی خودکشی،یا سیم اخر و ادم کشی...

به درجه ای از اجتهاد رسیدم که وسط گریه به طرز غیر قابل کنترلی هر هر میخندم!
منتظرم از این برزخ دربیام بیرون شاید بتونم بی وقفه گریه کنم،همونقد که گزندگی این6ماه بی وقفه بود


/ 0 نظر / 114 بازدید